Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace základních údajů o VZ  /  Specifikace rámcové smlouvy

Výpis systémových zpráv

Specifikace rámcové smlouvy

ET-010-010-020-100

Zadavatel vybere jednu z následujících variant:

  • RS s jedním uchazečem
  • RS s více uchazeči

Pokud vybere s RS s více uchazeči, uvede počet -  minimálně 3. Dále určí způsob, kterým zadavatel určí konkrétní počet uchazečů. Uvede dobu trvání rámcové smlouvy – číselná hodnota v měsících.Kontextová navigace