Výpis systémových zpráv

Druh VZ (povinné)

ET-010-010-020-040

Zadavatel určí druh VZ výběrem jedné z možností:

  • Dodávky – ve smyslu §8 ZVZ
  • Služby – ve smyslu §10 ZVZ
  • Stavební práce – ve smyslu §9 ZVZ

Pokud zadavatel vybral variantu služby a zadavatel zároveň spadá do kategorie zadavatele Česká republika (§2 odst. 2 písm. a) ZVZ) či státní příspěvková organizace (§2 odst. 2 písm. a) ZVZ) (viz profil zadavatele), zadavatel určí, jestli se jedná o službu uvedenou v příloze č. 1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 nebo uvedenou v příloze č. 2 k ZVZ, a to formou volby ANO/NE.

Pokud zadavatel vybral variantu dodávky a zároveň je zadavatelem Ministerstvo obrany, IČ 60162694, musí dále uvést, jedná-li se o předmět VZ uvedený v seznamu zboží, který je přílohou k nařízení vlády č. 77/2008 Sb

Kontextová navigace