Výpis systémových zpráv

Předmět VZ

ET-010-010-020-030

Zadavatel vyplní stručný popis VZ. Ke každé položce zadavatel uvede následující údaje:

  • Název položky
  • Kód z číselníku NIPEZ – zadavatel vybere jeden kód z číselníku NIPEZ, záleží na zadavateli, jakou úroveň podrobnosti číselníku NIPEZ zvolí
  • Kód z hlavního slovníku číselníku CPV

V případě, že je VZ rozdělena na části, zadavatel uvede, je-li každá položka samostatnou částí VZ či jestli více položek tvoří jednu část VZ. V druhém případě vyznačí ty položky, které společně tvoří jednu část VZ.

Ke každé části VZ zadavatel může uvést název, případně stručný popis. Dále může zadavatel uvést i následující údaje:

  • Příloha popisu položky – možnost nahrání k popisu položky libovolnou přílohu
  • Parametry položky – možnost specifikovat předmět VZ pomocí atributů
  • Identifikace položky dle vlastní klasifikace zadavatele - možnost vložit kód či název z vlastní komoditní klasifikace
  • Množství za položku – číselné vyjádření množství v zadaných měrných jednotkách
  • Měrná jednotka za položku – definice měrné jednotkyKontextová navigace