Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Specifikace VZ  /  Specifikace základních údajů o VZ  /  Evidence kontaktních údajů (dobrovolné)

Výpis systémových zpráv

Evidence kontaktních údajů (dobrovolné)

Zadavatel vybere z registru zadavatelů osobu oprávněnou jednat jménem či za daného zadavatele. Pokud tato osoba není zaregistrovaná, zadavatel uvede do textových polí následující informace:

  • titul před jménem,
  • jméno,
  • příjmení,
  • titul za jménem,
  • funkce/pracovní pozice,
  • další informace.

Dále zadavatel výběrem z registru zadavatelů uvede kontaktní osobu.Kontextová navigace