Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  Lze dokončit žádost o registraci bez elektronického podpisu ?

Výpis systémových zpráv

Lze dokončit žádost o registraci bez elektronického podpisu ?

Dokončit registraci lze na našem tržišti i bez elektronického podpisu.

Na našich stránkách si stáhnete formulář žádosti (www.gemin.cz/ke-stazeni). Ten vyplníte a spolu s dokumenty podle bodu 2.3.4 provozního řádu (např. zřizovací listina, výpis z OR, živnostenský list...) zašlete do naší datové schránky juzxnw5. O zpracování žádosti budete informováni emailem nejpozději do dvou pracovních dnů.

 

Tímto postupem je možné se registrovat na našem tržišti, nicméně z důvodu povinnosti podepisovat některé typy zakázek (zjednodušené podlimitní řízení a v ojedinělých případech i VZMR, pokud si to zadavatel vyžádá) doporučujeme vyřízení elektronického podpisu. V těchto případech již datovou schránku využít nelze.

Kontextová navigace