Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Paliva a elektrická energie

Výpis systémových zpráv

Paliva a elektrická energie

Jste dodavatelem paliv nebo elektrické energie? Registrujte se na Gemin.cz a soutěžte ve veřejných zakázkách.
09110000-3 Tuhá paliva
09111000-0 Uhlí a paliva vyrobená z uhlí
09111100-1 Uhlí
09111200-2 Tuhá paliva vyrobená z uhlí
09111210-5 Černé uhlí a černouhelné brikety
09111220-8 Brikety
09111300-3 Fosilní paliva
09111400-4 Paliva na bázi dřeva
09112000-7 Lignit a rašelina
09112100-8 Hnědé uhlí a lignit hnědouhelné brikety
09112200-9 Rašelina
09113000-4 Koks
09120000-6 Plynná paliva
09121100-4 Svítiplyn nebo podobné plyny
09122000-0 Propan a butan
09123000-7 Zemní plyn
09135000-4 Palivové oleje
09135100-5 Topné oleje
09135110-8 Spalitelné oleje s nízkým obsahem síry
09310000-5 Elektrická energie
09330000-1 Solární energie
09331000-8 Solární panely
09331100-9 Solární kolektory pro výrobu tepla
09331200-0 Solární fotovoltaické moduly
09332000-5 Instalace a montáž solárních zařízeníKontextová navigace