Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Elektronický podpis  /  Jaký typ certifikátu elektronického podpisu mohu v elektornickém tržišti Gemin používat?

Výpis systémových zpráv

Jaký typ certifikátu elektronického podpisu mohu v elektornickém tržišti Gemin používat?

Řešení

V souladu s právní úpravou je při podepisování vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. V době vydání tohoto příspěvku vydávali kvalifikované certifikáty tři akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Aktuální seznam naleznete na stránkách http://www.mvcr.cz.

POZOR! Z legislativních důvodů nejsou akceptovány jakékoli testovací certifikáty vydávané těmito certifikačními autoritami.



Kontextová navigace