Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Elektronické tržiště Gemin  /  Jaké uživatelské role v elektronickém tržišti jsou a k čemu slouží?

Výpis systémových zpráv

Jaké uživatelské role v elektronickém tržišti jsou a k čemu slouží?

Uživatelská role Uživatelské oprávnění
Akce Charakteristika práce s daty v rámci akce
Administrátor dodavatele Správa uživatelských účtů (přidávání/změna/ rušení uživ. účtů) Editace veškerých dat za dodavatele (tj. dat uživatelských účtů dodavatele)
Správa uživatelských oprávnění (tj. správa uživatelských rolí) Editace veškerých dat za dodavatele
Správa registrace dodavatele na e-tržišti Editace veškerých registračních údajů za dodavatele
Správa dodavatelských útvarů (přidání/změna/ zrušení) Editace veškerých dat
Správa číselníků a seznamů dodavatele (tj. číselníků a seznamů specifických pro určité dodavatele) Editace veškerých dat
Pozorovatel dodavatele Zobrazení údajů v rámci zadávacího řízení (od přijetí výzvy k podání nabídky po podpis smlouvy) Čtení veškerých dat za dodavatele (tj. dat přístupných některému z uživatelů dodavatele)
Administrátor dodavatelského útvaru (tato role se uplatní jen v případě, že organizační struktura dodavatele vyžaduje členění dodavatele do dodavatelských útvarů) Správa uživatelských účtů (přidávání/změna/ rušení uživ. účtů) Editace veškerých dat za dodavatelský útvar (tj. dat uživatelských účtů dodavatelského útvaru)
Účastník zadávacího řízení Provádění úkonů v rámci zadávací řízení (od přijetí výzvy k podání nabídky po podpis smlouvy) Editace veškerých dat za dodavatele nebo za dodavatelský útvar, pokud organizační struktura dodavatele vyžaduje členění dodavatele do dodavatelských útvarů a Účastníkovi zadávacího řízení byl přidělen konkrétní dodavatelský útvar (úkony v rámci zadávacího řízení pak může provádět libolný Účastník přidělený k tomuto útvaru)
Pozorovatel dodavatelského útvaru Zobrazení údajů v rámci zadávací řízení (od přijetí výzvy k účasti po podpis smlouvy) nejvhodnější nabídky) Čtení veškerých dat za dodavatelský útvar (tj. dat přístupných některému z uživatelů dodavatelského útvaru)
Administrátor e-aukce Realizace e-aukce (tj. zejména otevření a uzavření aukční síně, přerušení, prodloužení či zrušení e-aukce, poskytování informací pomocí chatové komunikace a další úkony realizované dle pravidel e-aukce Editace veškerých dat za zadavatele v souladu s pravidly e-aukce
Účastník e-aukce za dodavatele Realizace e-aukce (tj. zejména podávání aukčních hodnot, pokládání otázek na zadavatele pomocí chatové komunikace a další úkony realizované dle pravidel e-aukce) Editace veškerých dat za dodavatele v souladu s pravidly e-aukce
Pozorovatel e-aukce Realizace e-aukce (nahlížení na průběh e-aukce a zobrazení veškerých informací dle pravidel e-aukce Čtení veškerých dat zpřístupněných v souladu s pravidly e-aukceKontextová navigace