Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Geminoviny 7/2012

Výpis systémových zpráv

Geminoviny 7/2012

Jak používat e-tržiště Gemin bez elektronického podpisu

Máte problémy s elektronickým podpisem? Připomínáme, že zaregistrovat se a používat e-tržiště Gemin můžete bez elektronického podpisu. Žádost o registraci můžete poslat spolu s potřebnými dokumenty přes datovou schránku. Na webových stránkách Gemin si pro zaregistrování stáhnete formulář žádosti, ten vyplníte a spolu s dokumenty podle bodu 2.3.4 provozního řádu (např. zřizovací listina, výpis z OR, živnostenský list...) zašlete do naší datové schránky juzxnw5. O zpracování žádosti budete informováni emailem nejpozději do dvou pracovních dnů.
Tímto postupem je možné se registrovat na našem tržišti, nicméně z důvodu povinnosti podepisovat některé typy zakázek (zjednodušené podlimitní řízení a v ojedinělých případech i VZMR, pokud si to zadavatel vyžádá) doporučujeme vyřízení elektronického podpisu. V těchto případech již datovou schránku využít nelze.

Rozšiřujeme nabídku aditivních služeb o schvalovací workflow

Služba schvalovacího workflow umožní uživatelům delegovat jeden či více úkonů v životním cyklu veřejné zakázky ke schválení určenou osobou. To znamená, že úkon bude moci být uživatelem proveden až v okamžiku, kdy bude schválen určeným schvalovatelem v organizaci zadavatele.
Schvalovací povinnosti jsou nastaveny tak, že zadavatel stavoví jednoho či více schvalovatelů v určitém pořadí, kterým bude odeslán úkol nebo požadavek, aby se k provedení příslušného úkonu vyjádřili a vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas. Ke svému vyjádření mohou připojit i odůvodnění. V případě určení více schvalovatelů mohou schvalovatelé provádět schvalovací úkon několika způsoby:

  • sekvenčně v pořadí, které určil zadavatel, nebo
  • nezávisle na pořadí všichni zároveň (z důvodu zkrácení časových lhůt).


Schvalovací workflow tak pomůže zadavateli výrazně zefektivnit a zjednodušit zadávané veřejné zakázky a minimalizuje riziko chyby.

Samosprávné celky přistupují k e-tržištím pasivně, předešly by přitom chybám i předraženým nákupům

Zadávání veřejných zakázek na e-tržištích nové generace je od 1. července letošního roku povinné pro ústřední orgány státní správy a jim podřízené organizace. Samosprávné celky mohou e-tržišť využívat prozatím dobrovolně. Povinně zde budou muset zakázky zadávat až v druhé vlně implementace e-tržišť, a to do dvou let. Využívání elektronických nástrojů se ale z nejrůznějších důvodů brání.
Z dotazníkového šetření pořádaného Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v prvním čtvrtletí letošního roku mezi samosprávnými celky a jim podřízenými organizacemi vyplynulo, že elektronickou podporu do té doby implementovala jen necelá třetina dotázaných subjektů. Využívání tohoto elektronického nástroje by jim přitom pomohlo dosáhnout výrazných úspor a předejít případným problémům s chybným vypisováním zakázek.
Více informací najdete v Tiskových zprávách.

Zvyšte svoji šanci být osloven konkrétní nabídkou zadavatele

Jste dodavatelem a chcete zvýšit svoji šanci být osloven konkrétní nabídkou zadavatele? Nechcete již dostávat zprávy o zakázkách z oborů, kterým se nevěnujete? Nastavte si v profilu společnosti hlavní obor činnosti pomocí číselníku NIPEZ a budete dostávat pouze poptávky, které by Vás mohly zajímat. Zvýšíte tím efektivitu práce se zakázkami a zároveň Vás zadavatelé budou moci lépe oslovit při vypisování zakázek.
V případě dotazů či nejasností, prosím, neváhejte kontaktovat naše oddělení zákaznické podpory.

Připravujeme

Na jaké inovace e-tržiště Gemin se můžete výhledově těšit?

  • Na rozšíření aditivních služeb o analytický modul, který poskytuje uživatelsky definované přehledy o veřejných zakázkách vlastní organizace. Pracujeme i na zobrazení dat v grafech nebo export dat pro užití v aplikacích třetích stran.
  • Rozšíření možností nastavení schvalovacího workflow.
  • Výhledově plánujeme i rozšíření databáze dodavatelů.

 

Co je elektronické tržiště

Elektronické tržiště Gemin je webová aplikace, určená pro rychlé a transparentní zadávání nákupů veřejných zadavatelů. Registrace do systému je nutná pro zadavatele veřejných zakázek, kterými jsou orgány státní správy a samosprávy, i potencionální dodavatele zboží a služeb do veřejného sektoru. Základní služby při užívání e-tržiště jsou přitom zcela ZDARMA.

Školení

Pravidelně organizujeme semináře a školení týkající se problematiky a systému fungování elektronických tržišť. V případě zájmu nabízíme i individuální proškolení v ovládání našeho e-tržiště Gemin, stačí se s tímto požadavkem obrátit na oddělení zákaznické podpory.

Podpora

Máte jakýkoliv dotaz či připomínky k fungování e-tržiště Gemin nebo si nevíte rady s elektronickým podpisem? Kontaktujte oddělení zákaznické podpory, rádi vám pomůžeme.

+420 538 702 739

podpora@gemin.cz

Statistiky

K 19. říjnu 2012 je v e-tržišti Gemin zaregistrováno 264 zadavatelů a více jak 3100 dodavatelů, vyhodnoceno bylo přes 600 veřejných zakázek. Momentálně se v elektronickém tržišti Gemin soutěží o více jak 200 veřejných zakázek, jejichž celková cena je více než 42 milionů Kč. Škála zakázek zůstává i nadále velmi pestrá, svědčí o tom zakázky týkající se nákupu kancelářských potřeb, spotřebního materiálu, dodávky počítačových služeb, realizace školení, úklidových prácí nebo i nákupu pneumatik, vybavení tělocvičny, vysavačů a mobilních telefonů.

Kontextová navigace