Domů  /  Informační deska  /  Aktuálně  /  Geminoviny 1/2012

Výpis systémových zpráv

Geminoviny 1/2012

První číslo bulletinu Geminoviny zaměřeného na oblast nového systému elektronických tržišť a problematiku veřejných zakázek obecně

Elektronická tržiště jako nástroj boje proti korupci

Nežli se pouštět do filozofických úvah na téma „jak efektivně bojovat s korupcí ve veřejné a státní správě“, možná bychom si měli na úvod říci pár faktů, které s tímto tématem souvisí. V ČR se ve státní správě a samosprávě každoročně utratí přes 600 miliard Kč. Vedle významných projektů v řádech desítek a stovek miliónů korun je z této sumy více jak 1/3 utraceno za „drobnější“ zboží a služby, které úzce souvisí se zajištěním provozu těchto organizací. Pokud tuto sumu, tedy nějakých cca 250 miliard Kč rozdělíte na počet jednotlivých řízení, vyjde poměrně vysoké číslo, které především znamená vysokou administrativní náročnost, a tedy i nutnost zavedení nějakého přehledného systému, který by evidoval veškeré transakce prováděné veřejným zadavatelem v této oblasti.

Již od roku 2000 je v ČR zaveden systém elektronických tržišť, tedy jakéhosi virtuálního místa, kde se střetává poptávka s nabídkou. Z praxe toto všichni známe např. jako aukční systém Aukro.cz, kde již hodně lidí naprosto běžně nakupuje vánoční dárky. Systém elektronických tržišť funguje podobně, jen má z pochopitelných důvodů jistá omezení a pravidla, kterými se musí všichni uživatelé řídit. Výsledkem je však poměrně spolehlivý a bezpečný způsob pořízení zboží a služeb z finančních prostředků veřejných zadavatelů.

Od 1. 4. 2012 však dojde díky novele zákona o veřejných zakázkách k poměrně důležitým a zásadním změnám ve způsobu fungování elektronických tržišť. Tou asi nejvýznamnější je, že oproti stávajícím 2 tržištím bude k dispozici 5 tržišť, a bude záležet na svobodné vůli zadavatelů a dodavatelů, které tržiště budou využívat. Naše elektronické tržiště Gemin proto chceme odlišit zejména kvalitním a srozumitelným zpracováním, on-line podporou, kde v případě potřeby získáte rychle potřebné informace k systému, a množstvím dalších služeb, které Vám pomohou zefektivnit používání našeho tržiště. Takovými službami mohou být např. propojení s dalšími informačními systémy (např. spisová služba), manažerské reporty, schvalovací workflow, import číselníků, atd.

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

 • přísnější definice dotovaného zadavatele – kdo zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50% z veřejných prostředků nebo přesahují-li tyto prostředky 200 mil. Kč
 • poloviční limity veřejných zakázek malého rozsahu  – 1 mil. Kč pro dodávky a služby, 3 mil. Kč pro stavební práce.
 • zavedeny významné veřejné zakázky – stát nad 300 mil. Kč, samospráva nad 50 mil. Kč – schvalování vládou / zastupitelstvem, delší lhůta pro podání nabídek, vyšší počet členů hodnotící komise
 • zavedeny osoby se zvláštní způsobilostí – pracovněprávní vztah k zadavateli, vzdělávací program MMR – od 1. 1. 2014 povinné vyjadřování k zadávacím podmínkám nadlimitních zakázek a účast v hodnotících komisích
 • poloviční limit pro zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce - 10 mil. Kč
 • povinné prodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávacích podmínek
 • možnost požadovat podání nabídek pouze v elektronické podobě
 • povinné uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele od počátku zadávacího řízení
 • zrušeny doklady k ekonomické a finanční způsobilosti – pouze čestné prohlášení dodavatele
 • zákaz omezovat hospodářskou soutěž prostřednictvím požadavků na kvalifikaci
 • zrušeny certifikáty řízení jakosti a ochrany životního prostředí jako samostatný technický kvalifikační předpoklad
 • zrušeno omezení počtu zájemců v užším a jednacím řízení s uveřejněním (s výjimkou zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, nelze však losovat)
 • otevírání obálek ihned po uplynutí lhůty po podání nabídek, sděluje se cena i další číselné údaje, které se budou hodnotit
 • seznam hodnotitelů veřejných zakázek vedený MMR
 • zákaz hodnotit bankovní záruky, smluvní pokuty, jiné zajištění plnění zakázky a platební podmínky
 • povinné zrušení zadávacího řízení v případě podání nebo hodnocení jediné nabídky
 • povinné předběžné oznámení všech veřejných zakázek s výjimkou zjednodušeného podlimitního řízení a některých případů jednacího řízení
 • kauce propadne také při zpětvzetí návrhu po vydání nepříznivého nepravomocného rozhodnutí ÚOHS
 • dvojnásobné pokuty za správní delikty
 • povinné uveřejňování smluv, skutečných cen veřejných zakázek a subdodavatelů nad 10% na profilu zadavatele
 • od 1. 1. 2014 povinné uveřejňování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti kvalifikačních požadavků, obchodních a technických podmínek, hodnotících kritérií a způsobu hodnocení na profilu zadavatele

Zdroj: http://www.indoc.cz/prehled-zmen-novela-zvz-duben-2012 ze dne 20. 2. 2012

Říká se, že kvalitní zboží reklamu nepotřebuje. Než na plané sliby tedy sázíme spíše na naše dlouholeté zkušenosti z oblasti veřejných zakázek a webových aplikací, snahu poskytovat ty nejlepší služby našim uživatelům, a být tím, na koho se budou s důvěrou obracet všichni, kteří se s veřejnými zakázkami setkávají. V současné době již funguje předběžná registrace, která Vám umožní lépe se připravit na přechod na nový systém, který bude spuštěn již 1. 4. 2012. Neváhejte tedy, a pročtěte si naše internetové stránky www.gemin.cz, kde naleznete veškeré potřebné informace k elektronickému tržišti Gemin, registraci, podpoře systému, a samozřejmě zejména kontakty, na které se můžete obracet v případě Vašich dotazů.  

Kontextová navigace