Domů  /  Informační deska  /  Elektronické tržiště Gemin.cz již registruje první veřejné zakázky

Výpis systémových zpráv

Elektronické tržiště Gemin.cz již registruje první veřejné zakázky

Na atestovaném e-tržišti Gemin.cz byla vypsána první veřejná zakázka.

Tuzemské instituce tak začaly v praxi využívat výhod elektronického tržiště nové generace. Tento systém by měl přinést posílení transparentnosti a zrychlení procesu zadávání veřejných zakázek. Povinnost vypisovat zakázky touto cestou bude pro orgány státní správy platit až od 1. července 2012.

Elektronické tržiště Gemin.cz se stalo prvním systémem pro zadávání veřejných zakázek, který úspěšně prošel akceptačními testy Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ostrý provoz systému byl spuštěn 1. května 2012. Aktuálně je na e-tržišti Gemin.cz registrováno více než 500 dodavatelů a přes 30 zadavatelů. Tento nový systém podle svých autorů zjednoduší a zprůhlední zadávání veřejných zakázek, zároveň přispěje ke snížení nákladů na provoz celého procesu.

Od 1. července 2012 bude elektronické zadávání veřejných zakázek povinné pro ústřední orgány státní správy České republiky a jim podřízené organizace. E-tržiště a jejich výhody však budou moci využívat i samosprávné celky. Nové systémy jsou určeny pro rychlé nákupy zboží, služeb nebo například stavebních prací. Jejich zavedení je součástí projektu pro postupnou elektronizaci veřejné správy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.


Vydáno 6.6.2012, m.bw.cz, str. 00

Článek zveřejněn na: http://m.bw.cz/aktuality/elektronicke-trziste-gemin-cz-jiz-registruje-prvni-verejne-zakazky-9051

Kontextová navigace