Domů  /  Informační deska  /  Dobrovolně se na nově schválených e-tržištích registrovalo pouze 18 % státních institucí

Výpis systémových zpráv

Dobrovolně se na nově schválených e-tržištích registrovalo pouze 18 % státních institucí

Brno, 26. července 2012 - Před zavedením povinného využívání nového systému zadávání veřejných zakázek si zřídilo plnou registraci na některém ze schválených e-tržišť pouze 18 % z 540 státních institucí. Ukázal to exkluzivní průzkum prvního koncesovaného elektronického tržiště Gemin.cz. Dotazování proběhlo mezi všemi ústředními orgány státní správy a jim podřízenými institucemi, pro něž je vypisování zakázek v novém systému povinné od 1. července 2012.

V době dobrovolného využívání nového systému zadávání veřejných zakázek před začátkem července využila možnosti předregistrace třetina povinných zadavatelů. Plnou registraci však mělo pouze 18 % z celkového počtu 540 státních institucí. Přitom až plná registrace, která zahrnuje předložení elektronicky podepsaných dokumentů, umožňuje vypisování zakázek na e-tržištích nové generace.

„Většina státních orgánů možnost vyzkoušení nových postupů na e-tržištích nové generace nevyužila. Instituce naopak obvykle odložily svou registraci až na chvíli, kdy budou muset reálně začít vypisovat veřejné zakázky v novém systému,“ uvedl David Horký, ředitel prvního koncesovaného e-tržiště Gemin.cz. „Podle našeho průzkumu bylo na dvou fungujících e-tržištích předregistrováno zhruba 180 zadavatelů, na které se vztahuje nová povinnost. Cílem průzkumu bylo zjistit, zda jsou zadavatelé připraveni na používání nových e-tržišť, což se nepotvrdilo,“ dodal Horký.

Samotné vypsání veřejné zakázky si v době dobrovolného provozu vyzkoušelo jen několik zadavatelů. Celkem bylo na dvou fungujících e-tržištích do konce června vypsáno 20 veřejných zakázek. Vůbec prvním zadavatelem veřejné zakázky v novém systému se stal Úřad vlády. Ten svoji poptávku po tonerech k tiskárnám zveřejnil na e-tržišti Gemin.cz již 17. května 2012.

První veřejné zakázky se týkaly převážně oblasti IT, v níž byly státní orgány zvyklé vypisovat svá výběrová řízení už ve starém systému. Nové povinně vypisované komodity, jako je poptávka po školení či bezpečnostních službách, se na e-tržištích v tomto období neobjevily,“ sdělil David Horký z elektronického tržiště Gemin.cz. „Nové komodity se na e-tržištích zatím objevují pozvolna. Například začátkem července vypsalo poptávku po čištění oken Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, úklidové služby v současnosti poptává i Správa státních hmotných rezerv,“ dodal Horký.

O e-tržišti Gemin.cz

Gemin.cz je první fungující elektronické tržiště nové generace v České republice, které získalo koncesi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tato webová aplikace je určená pro zadávání rychlých a operativních nákupů veřejných zadavatelů. Zakázky do e-tržiště zadávají veřejní i dotovaní zadavatelé, účastnit zakázek se může každý subjekt, který splní požadavky popsané v zakázce a v provozním řádu tržiště. Hlavním smyslem e-tržiště je zjednodušit,standardizovata zprůhlednitzadávání veřejných zakázek, které se týkají běžně nakupovaných komodit.

Kontakt

Ing. David Horký
ředitel Gemin.cz
E-mail: david.horky@syntaxit.cz
Tel.: +420 538 702 701
Heršpická 813/5, 639 00 Brno
www.gemin.cz

Kontextová navigace