Domů  /  Informační deska  /  Tržiště Gemin  /  Otázky a odpovědi  /  Obecné dotazy k elektronickému tržišti  /  Co to je standardizovatelná komodita?

Výpis systémových zpráv

Co to je standardizovatelná komodita?

Standardizovatelná komodita je zboží nebo služba, kterou lze jednoduše dodat a téměř okamžitě v její dodávce substituovat dodavatele.

Neexistuje u ní nutnost udržovat strategické nebo dlouhodobé partnerství s dodavatelem a v případě selhání dodavatele nehrozí pro odběratele škody nebo dopady závažnějšího či podstatného charakteru. Společným znakem těchto komodit je dále to, že k jejich nákupu postačí nekomplexní technické specifikace produktů, případně nákresy, které většinou vycházejí z všeobecně uznávaných standardů nebo norem, příp. k jejich pochopení není nutné odborné vzdělání. K spolehlivému nacenění těchto komodit není nutná inspekce na místě nebo např. osobní jednání".

Opakem standardizovatelných komodit jsou komodity atypické. Atypické komodity nebudou předmětem standardizace NIPEZ. Z hlediska výkonu veřejné správy je takovou atypickou komoditou např. veřejná zakázka na územně-plánovací dokumentaci, nebo územně plánovací podklady.Kontextová navigace