Domů  /  Věstník e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Věstník e-tržiště

Název VZ Systémové číslo VZ
Evid. č. VZ zadavatele Evid. č. ve Věstníku VZ
Předp. hodnota VZ od Předp. hodnota VZ do
Druh zadávacího řízení
Druh plnění Vysledek ZŘ
Stav VZ
Vyberte
Místo plnění VZ (region)
Zvýhodnění dle §101 ZVZ E-aukce
Metoda hodnocení    
Typ VZ dle předp.hodnoty    
Fulltext Operátor
Název zadavatele IČO zadavatele
Zadavatelský útvar Kontaktní osoba
Kód číselníku NIPEZ Vybrat
Hlavní kód CPV Vybrat Smazat
Lhůta pro podání nabídek: Zahájení řízení:
od: do: od: do:
Datum uzavření smlouvy:  
od: do:  
IČO vítězného dodavatele Název dodavatele
Smluvní cena v Kč bez DPH: Smluvní cena v Kč s DPH:
od od
do do
Zadáno na základě rámcové smlouvy    
Číslo RS Název RS
Byly podány námitky Probíhá přezkoumání námitek
Podané námítky od Podané námítky do
Bylo podán návrh na přezkoumání úkonů Probíhá přezkoumání úkonů
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 221 1021 ... 1724
Systémové číslo VZ Stav VZ Název VZ
T002/18/V00056466 Uzamčeno Termotransferová tiskárna pro potisk etiket a návěsek 2
T002/18/V00056465 Zrušeno Grafické zpracování publikačních výstupů pro plnění Edičního a PR plánu...
T002/18/V00056464 Zrušeno Projektová dokumentace pro realizaci komplexní klimatizace v objektu MZe...
T002/18/V00056463 Uzamčeno dodávka a instalace vnitřních dveří z masivu
T002/18/V00056461 Uzamčeno Opravy a údržba výtahů v budovách MZe v Praze
T002/18/V00056460 Zrušeno Grafické zpracování publikačních výstupů a nový grafický návrh pro...
T002/18/V00056459 Uzamčeno FEL, dodávka tonerů 10A/2018 formou náhradního plnění
T002/18/V00056458 Uzamčeno FEL, Dodávka věcných cen pro Robosoutěž, 10/2018
T002/18/V00056457 Uzamčeno Dřevěné pomůcky pro lesní pedagogiku
T002/18/V00056456 Uzamčeno LIFE CS_Výřezy Bílé stráně pod Satanem
T002/18/V00056455 Uzamčeno Upgrade SW vybavení serverů
T002/18/V00056454 Uzamčeno Licence software produktu ESRI
T002/18/V00056453 Uzamčeno Plotter pro CPP Praha
T002/18/V00056452 Uzamčeno Ruční kosení na části NPR Oblík
T002/18/V00056451 Uzamčeno Rozšíření licencí pro VDI a služby s tím související
T002/18/V00056450 Uzamčeno Nákup mikrovlnné trouby dle specifikace
T002/18/V00056449 Uzamčeno Vytvoření komplexní agendy BOZP a PO a její správa a vedení v období 1....
T002/18/V00056448 Uzamčeno Nákup 4 ks skartovacích strojů
T002/18/V00056447 Uzamčeno Tiskárna
T002/18/V00056446 Zrušeno Revitalizace PR U sedmi rybníků - TDS
T002/18/V00056444 Uzamčeno dotisk metodiky Jak pastevečtí psi chrání stáda
T002/18/V00056443 Uzamčeno Maintenance MDM řešení a služby s tím související
T002/18/V00056442 Uzamčeno Doplnění strukturované kabeláže v ústředí ÚHÚL
T002/18/V00056441 Uzamčeno Výměna kondenzačního kotle, pobočka Jablonec nad Nisou
T002/18/V00056440 Uzamčeno Pěnové mýdlo TORK
T002/18/V00056438 Zrušeno Výměna marmolea v budově Správy CHKO Žďárské vrchy - opakované zadávací...
T002/18/V00056437 Uzamčeno Rozšíření licencí pro SDN
T002/18/V00056432 Uzamčeno Kosení v PR Dlouholoučské stráně v roce 2018
T002/18/V00056428 Uzamčeno Nákup IT vybavení
T002/18/V00056427 Uzamčeno Držák mopu
1 11 19 20 21 22 23 31 41 121 221 1021 ... 1724

Klasifikace předmětu plnění (hlavní CPV)

Číselník NIPEZ

Kontextová navigace