Domů  /  Věstník e-tržiště

Výpis systémových zpráv

Věstník e-tržiště

Název VZ Systémové číslo VZ
Evid. č. VZ zadavatele Evid. č. ve Věstníku VZ
Předp. hodnota VZ od Předp. hodnota VZ do
Druh zadávacího řízení
Druh plnění Vysledek ZŘ
Stav VZ
Vyberte
Místo plnění VZ (region)
Zvýhodnění dle §101 ZVZ E-aukce
Metoda hodnocení    
Typ VZ dle předp.hodnoty    
Fulltext Operátor
Název zadavatele IČO zadavatele
Zadavatelský útvar Kontaktní osoba
Kód číselníku NIPEZ Vybrat
Hlavní kód CPV Vybrat Smazat
Lhůta pro podání nabídek: Zahájení řízení:
od: do: od: do:
Datum uzavření smlouvy:  
od: do:  
IČO vítězného dodavatele Název dodavatele
Smluvní cena v Kč bez DPH: Smluvní cena v Kč s DPH:
od od
do do
Zadáno na základě rámcové smlouvy    
Číslo RS Název RS
Byly podány námitky Probíhá přezkoumání námitek
Podané námítky od Podané námítky do
Bylo podán návrh na přezkoumání úkonů Probíhá přezkoumání úkonů
1 9 10 11 12 13 21 31 111 211 1011 ... 1712
Systémové číslo VZ Stav VZ Název VZ
T002/18/V00056404 Uzamčeno Obnova centrální síťové infrastruktury v datovém centru
T002/18/V00056403 ZŘ - Vyhodnoceno VZ-IT-2018-1.6 - DODÁVKA IT TECHNIKY, KOMPONENTŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A...
T002/18/V00056402 Uzamčeno Multifunkční tiskárna Canon
T002/18/V00056401 Uzamčeno Vybaveni kanceláře PAM Praha
T002/18/V00056400 Uzamčeno Technologické a funkční rozšíření systému pro dokumentaci procesů v...
T002/18/V00056399 Uzamčeno Podzimní pastva na "Lenešické Rané"
T002/18/V00056398 Uzamčeno Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník - opakované řízení
T002/18/V00056397 Uzamčeno Rozšíření licencí pro virtualizaci datacentra
T002/18/V00056396 Uzamčeno Maintenance antispamového a antivirového řešení a služby s tím související
T002/18/V00056395 Uzamčeno UPS
T002/18/V00056394 Zrušení zadávacího řízení Nákup magnetických disků do diskového pole
T002/18/V00056393 Uzamčeno Tiskoviny pro program "Dům přírody" I
T002/18/V00056390 Uzamčeno FEL, toaletní potřeby 09/2018
T002/18/V00056389 Uzamčeno Dodávka speciálního papíru pro tisk
T002/18/V00056388 Uzamčeno Nákup kan. a úklidových potřeb. Dodání zboží na jednotlivá pracoviště...
T002/18/V00056387 Uzamčeno FEL, dodávka tonerů 9A /2018 formou náhradního plnění
T002/18/V00056386 ZŘ - Vyhodnoceno Tři nová multifunkční zařízení - Město Dobříš
T002/18/V00056385 Uzamčeno Revitalizace a údržba venkovního pozemku pro Ministerstvo životního...
T002/18/V00056384 Uzamčeno rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí budovy Štěpánská 63, Praha 1
T002/18/V00056382 Zrušení zadávacího řízení FEL, Pracoviště pro výuku automatizovaného řízení pohonu
T002/18/V00056381 Uzamčeno LIFE ČS - Podpora předmětu ochrany v EVL Radobýl
T002/18/V00056380 Uzamčeno Odborné předimplementační služby v oblasti digitalizace pro AIS - CRŽP a...
T002/18/V00056379 Uzamčeno Návrh a implementace univerzálního Samoobslužného veřejného portálu...
T002/18/V00056378 Zrušeno Tiskoviny pro program "Dům přírody"
T002/18/V00056377 Uzamčeno Tisk materiálů pro plnění Edičního a PR plánu CENIA, české informační...
T002/18/V00056376 Uzamčeno Mobilní telefon včetně příslušenství
T002/18/V00056375 Zrušení zadávacího řízení Výměna ateliérových oken na Dejvické koleji - opakování
T002/18/V00056374 Uzamčeno Vybudování kanalizační přípojky terénní stanice Chřibská
T002/18/V00056373 Uzamčeno Výroba smaltovaných tabulí dle vyhl. MŽP č. 45/2018 Sb.
T002/18/V00056372 Uzamčeno „ Renovace kanceláří SZIF 3.NP administrativní budova MZe ve Ždáře nad...
1 9 10 11 12 13 21 31 111 211 1011 ... 1712

Klasifikace předmětu plnění (hlavní CPV)

Číselník NIPEZ

Kontextová navigace