Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Zdravotnická záchranná služba…

Výpis systémových zpráv

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Název: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00346292
DIČ: CZ00346292
Tel (ústředna): 545 113 102
Fax (ústředna): 545 113 104
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Zdravotnictví
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/zdravotnicka-zachranna-sluzba-jihomoravskeho-kraje
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_210.html
Kontaktní osoba: Přibylová Markéta
Webová adresa: http://www.zzsjmk.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kamenice 798/1d
Obec: 62500 Brno Bohunice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace