Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Ústav pro českou literaturu…

Výpis systémových zpráv

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Název: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
IČO: 68378068
DIČ: CZ68378068
Tel (ústředna): 222828111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ustav-pro-ceskou-literaturu-av-cr-v-v-i
Kontaktní osoba: Anděl Jan

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Na Florenci 1420/3
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace