Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Úřad pro zastupování státu ve…

Výpis systémových zpráv

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Název: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111
Tel (ústředna): 225 776 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti, Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/urad-pro-zastupovani-statu-ve-vecech-majetkovych
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/69797111
Kontaktní osoba: Kubisková Růžena
Webová adresa: http://www.uzsvm.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Rašínovo nábřeží 390/42
Obec: 12800 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Údržba pozemků v intravilánu města Hradec Králové a Údržba pozemků v k.... 17.07.2017 09:00
Část č. 1 Předmětem veřejné zakázky je sekání travnatých ploch o výměře cca 5 794 m² do výšky travnatého porostu 20 cm a sklonu terénu 1:5 včetně odklízení a likvidace vzniklého odpadu. Dále sekání travnatých ploch o výměře cca 47 994 m² nad výšku travnatého porostu 20 cm a sklonu terénu 1:5 bez odklízení a likvidace vzniklého odpadu na území města Hradce Králové na pozemcích ve vlastnictví... Zadáno
VZ Zajištění servisu a oprav klimatizačních jednotek pracovišť ÚP Hradec... 18.07.2017 09:00
Předmětem plnění VZMR je zajištění pravidelného servisu klimatizačních jednotek a VZT umístěných na pracovištích ÚP Hradec Králové včetně splnění všech legislativních požadavků na provoz zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny (kontroly těsnosti). Dále provádění oprav těchto klimatizačních jednotek a VZT včetně dodání náhradních dílů. Zadáno
VZ Dodávka originálních tonerů pro Ústředí ÚZSVM 14.07.2017 10:00
Dodávka tonerů a waste tonerů pro zajištění chodu reprografie v rámci Ústředí ÚZSVM. Neukončeno
VZ ÚP Brno - Oprava elektroinstalace budovy "E" 29.06.2017 10:00
Oprava silnoproudé elektroinstalace v budově E sídla ÚP Brno, Příkop 11 Zrušeno
VZ APC Battery replacement kit RBC11 30.06.2017 08:30
Nákup APC Battery replacement kit RBC11 - 5 ks Zadáno
1 2 3 11 21 101 201 ... 260
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace