Domů  /  Katalog organizací  /  Profil zadavatele/dodavatele  /  Univerzita Karlova

Výpis systémových zpráv

Univerzita Karlova

Název: Univerzita Karlova
Právní forma: Vysoká škola
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Tel (ústředna): +420 224 491 111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/univerzita-karlova-v-praze-3
Profil zadavatele (www adresa): http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee
Kontaktní osoba: Cvejn Zdeněk
Webová adresa: http://www.cuni.cz
Číselník NIPEZ: 74 - Vzdělávání a školení
Kód: 74
Název: Vzdělávání a školení
Povinnost pro e-tržiště: Ano
Povinnost pro centr. zadávání: Ne
Povinnost pro e-aukce: Ne

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Ovocný trh 560/5
Obec: 11000 Praha Staré Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Pedf - Nákup kancelářského materiálu V 05.06.2017 10:00
Nákup kancelářského materiálu Neukončeno
VZ RUK – SBZ – Nákup užitkového automobilu do 3,5 t 01.06.2017 10:00
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka užitkového automobilu pro provoz Správy budov SBZ Univerzity Karlovy. Zadavatel specifikoval technické požadavky a minimální výbavu vozidla, které musí automobil splňovat v příloze č. 1 této výzvy (Technická specifikace). Dodávka automobilu, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, bude vybraným uchazečem plněna na základě akceptované... Neukončeno
VZ Pedf - Nákup tabletů a notebooků 26.05.2017 12:30
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 7 kusů IT vybavení – tabletů a notebooků, za účelem zajištění adekvátní technické pomůcky pro výuku a zajištění IT vybavení pro práci na projektech a pro běžnou pracovní agendu. Neukončeno
VZ Pedf - Nákup kancelářského materiálu IV. 18.05.2017 10:00
Nákup kancelářského materiálu Zrušeno
PT Předběžná tržní konzultace - nákup propagačních předmětů Univerzity Karlovy
Rektorát Univerzity Karlovy hodlá prostřednictvím odpovídajícího režimu pro zadávání veřejných zakázek nakupovat propagační předměty pro propagaci Univerzity, ať již jako celku, nebo některých fakult či součástí, případně k propagaci některých programů či projektů, kterých se Univerzita účastní. Neukončeno
1 2 3 11 ... 17
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace