Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Statutární město Chomutov

Výpis systémových zpráv

Statutární město Chomutov

Název: Statutární město Chomutov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00261891
DIČ: CZ00261891
Tel (ústředna): +420474637111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statutarni-mesto-chomutov
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.chomutov-mesto.cz
Kontaktní osoba: Kukiová Marcela
Webová adresa: http://chomutov-mesto.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Zborovská 4602
Obec: 43001 Chomutov Chomutov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace