Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Statutární město Brno -…

Výpis systémových zpráv

Statutární město Brno - Městská část Brno-Medlánky

Název: Statutární město Brno - Městská část Brno-Medlánky
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Tel (ústředna): 538706255
Fax (ústředna): 538706279
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statutarni-mesto-brno
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/44992785016
Kontaktní osoba: Matějka Petr
Webová adresa: http://www.medlanky.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Hudcova 239/7
Obec: 62100 Brno Medlánky
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT kancelářský papír A4
Poptáváme 75 balíčků/500 listů kancelářského papíru pro tisk a kopírování s následujícími parametry: Formát papíru A4 80g/m2. Bělost 160, opacita minimálně 92 vč., kvalita minimálně B+, u nabízeného papíru uvádějte jeho typ, záruku, výrobce, certifikát. Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: KB a.s.
Název účtu: KB a.s.
Předčíslí účtu: 19
Číslo účtu: 18628621
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Jiné kontaktní adresy

Název
Hudcova 7, Brno
Ulice: Hudcova 7
Obec: 62100 Brno
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace