Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Státní fond podpory investic

Výpis systémových zpráv

Státní fond podpory investic

Název: Státní fond podpory investic
Právní forma: Fond (nár. majetku, pozemkový)
IČO: 70856788
DIČ: není
Tel (ústředna): +420234712611
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-rozvoje-bydleni
Profil zadavatele (www adresa): http://vhodne-uverejneni.cz
Kontaktní osoba: Žaba Monika
Webová adresa: http://www.sfpi.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Vinohradská 1896/46
Obec: 12000 Praha 2 Vinohrady
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Rekonstrukce bytové jednotky Práčská 22.06.2020 09:00
Stavební práce včetně souvisejících služeb a dodávek zboží dle položkového rozpočtu, podrobnosti jsou stanoveny ve Smlouvě o dílo včetně jejích příloh (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek, dále jen "Závazný návrh smlouvy"). Pokud je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní výrobek, patent, užitné nebo průmyslové vzory nebo označení původu, pak Zadavatel umožňuje použití jiných, kvalitativně,... Zrušeno
VZ Nákup tonerů do tiskáren SFRB 1/2020 02.03.2020 09:00
Nákup tonerů do tiskáren SFRB. Nabídkovou cenu uvádějte včetně všech poplatků a nákladů, např. doprava, atd. Veškeré zboží musí být nové a určené pro evropský trh. Záruka na veškeré zboží min. 2 roky. Parametry předmětu plnění této veřejné zakázky jsou popsány u položky předmětu VZ. Splatnost faktur minimálně 21 dní od data doručení faktury Fondu. Vítězi VZMR bude přes elektronické tržiště... Zadáno
VZ Nákup přenosných počítačů a počítačových serverů 16.09.2019 09:00
Dodání přenosných počítačů a počítačových serverů, které musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1 Závazného návrhu Smlouvy (dále jen "Smlouva"), který je Přílohou č. 1 této Výzvy. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě včetně jejích příloh. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této zakázky je nižší... Zadáno
VZ Dodání hardwaru pro segmentaci sítě SFRB 31.07.2019 09:00
Dodání hardwarových zařízení pro segmentaci sítě SFRB, která musí splňovat požadavky na hardware uvedené v Příloze č. 1 Závazného návrhu Smlouvy (dále jen "Smlouva"), který je Přílohou č. 1 této Výzvy. Obchodní podmínky, záruční a dodací lhůty, servisní podpora a ostatní obchodní podmínky jsou obsaženy ve Smlouvě včetně jejích příloh. Vzhledem k tomu, že předpokládaná celková hodnota této... Zadáno
VZ Rámcová dohoda o zpracování odborných textů pro Portál o bydlení -... 29.07.2019 12:00
Předmětem této zakázky je uzavření Rámcové dohody o zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou opakovaná zpracování odborných textů pro Portál o bydlení, podrobnosti jsou stanoveny v přiložené Výzvě k podání nabídek (Příloha č. 1, dále jen "Výzva") a v Rámcové dohodě (Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek, dále jen "Závazný návrh RD"). Zrušeno
1 2 3 ... 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace