Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Správa Národního parku Šumava

Výpis systémových zpráv

Správa Národního parku Šumava

Název: Správa Národního parku Šumava
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00583171
DIČ: CZ00583171
Tel (ústředna): +420388450111
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Životní prostředí
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/sprava-narodniho-parku-a-chranene-krajinne-oblasti
Kontaktní osoba: Dvořák Lubomír

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: 1. máje 260
Obec: 38501 Vimperk
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihočeský kraj (CZ031)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Laboratorní analýzy hlavních iontů a živin v povodí ledovcových jezer... 28.08.2018 10:00
Předmětem této veřejné zakázky jsou laboratorní analýzy vzorků srážek a povrchové vody. Za období březen 2016 – září 2017, tj. 18 měsíců, má zadavatel zamražených 600 vzorků vod a vybranému účastníkovi, který bude realizovat předmět plnění veřejné zakázky, je zadavatel bezplatně poskytne. Zadavatel požaduje, aby tato část veřejné zakázky byla plněna pouze dodavatelem. Analýzy vody... Zadáno
VZ Oprava dřevěného oplocení okolo NPR Boubínský prales - centrální část, v... 27.07.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je oprava dřevěného oplocení okolo NPR Boubínský prales – centrální část, v důsledku orkánu Herwart. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace díla. Zadáno
VZ Hydrogeologický vrt na vodu Horská Kvilda - Hamerka 24.07.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vrtané studny, vodovodní přípojky, dodávka a montáž technologie pro čerpání vody a uvedení celého systému do provozu. Projektovaný hydrogeologický vrt bude 50 m hluboký. Vrtáno bude bezjádrově, rotačně příklepnou technologií za použití ponořeného kladiva a vzduchového výplachu. Konečný vyvrtaný průměr vrtu bude 254 mm (10“). Kvartérní uloženiny a... Zadáno
VZ Likvidace invazních rostlin na území NP a CHKO Šumava v roce 2018 I. 12.07.2018 10:00
Veřejná zakázka je rozdělena na 11 samostatných částí, kdy účastníci jsou oprávnění podat nabídku do kterékoli části. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny u každé části samostatně – Návrhy smluv obsahují přílohy A – specifikace předmětu plnění (přílohy č. 1 – 11). Zadáno
VZ Multifunkční tisková řešení (II) 10.07.2018 12:30
Dodávka 3 ks multifunkčních tiskových řešení dle Soupisu položek, který je součástí Výzvy. Zadavatel preferuje dodání referenčních modelů (pokud jsou uvedeny) z důvodu kompatibility s ostatním technickým vybavením organizace. Uchazeč využije Čestné prohlášení - F177, které je přiloženo k Výzvě jako Příloha č. 1. Dodací lhůta je 21 dní od podpisu smlouvy Zadáno
1 2 3 11 21 ... 76
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace