Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Sociální služby města…

Výpis systémových zpráv

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace

Název: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 71193430
DIČ: CZ71193430
Tel (ústředna): 573 500 761
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Sociální služby
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/socialni-sluzby-mesta-kromerize-prispevkova-organ
Profil zadavatele (www adresa): https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_288.html
Kontaktní osoba: Zádrapová Eva

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Riegrovo náměstí 159/15
Obec: 76701 Kroměříž Kroměříž
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace