Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Moravy, s.p.

Výpis systémových zpráv

Povodí Moravy, s.p.

Název: Povodí Moravy, s.p.
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Tel (ústředna): +420 541637111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-moravy-s-p
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html
Kontaktní osoba: Najvirt Oldřich
Webová adresa: http://www.pmo.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dřevařská 932/11
Obec: 60200 Brno Veveří
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Modernizace výtahů v budově ředitelství Povodí Moravy, s.p. 21.03.2016 09:00
Předmětem veřejné zakázky je modernizace dvou výtahů v budově ředitelství Povodí Moravy, s.p. v rozsahu vyplývajícím z technické specifikace, která je přílohou této výzvy. Zadáno
VZ Zhotovení podnikového Zpravodaje o vodě pro období let 2016 - 2017 12.02.2016 09:00
1. Předmětem zakázky je kompletní obstarání všech dodávek a služeb souvisejících s plněním zakázky „Zhotovení podnikového Zpravodaje o vodě pro období let 2016–2017”. Jedná se o řádné zpracování podkladů a zhotovení podnikového zpravodaje včetně zaměstnanecké přílohy, která vychází současně se zpravodajem. Zadáno
VZ Zhotovení publikace k 50. výročí Povodí Moravy, s.p. 11.02.2016 09:00
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení 2000 ks publikací k 50 výročí Povodí Moravy, s.p. dle podkladů poskytnutých zadavatelem, a to do konce května 2016. Zadáno
VZ Dodávka multifunkčních zařízení II 19.01.2016 09:00
Dodávka 16 ks nových multifunkčních tiskových zařízení. 6. Předpokládaná hodnota bez DPH: do 2 000 000 Kč. Celková nejvýše přípustná cena nesmí překročit 2 000 000 Kč bez DPH, uchazeč, jehož nabídková cena překročí tuto částku, bude vyloučen z účasti na zadávacím řízení. Zadáno
VZ Dodávky nábytku 13.01.2016 10:00
Vybavení novým nábytkem, cena včetně dopravy a montáže Zadáno
1 ... 2 3 4 5 6 ... 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace