Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Povodí Moravy, s.p.

Výpis systémových zpráv

Povodí Moravy, s.p.

Název: Povodí Moravy, s.p.
Právní forma: Státní podnik
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Tel (ústředna): +420 541637111
Kategorie zadavatele: Jiná právnická osoba (dle § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/povodi-moravy-s-p
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1339.html
Kontaktní osoba: Najvirt Oldřich
Webová adresa: http://www.pmo.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dřevařská 932/11
Obec: 60200 Brno Veveří
Stát: Česká republika - CZE
Region: Jihomoravský kraj (CZ064)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka serverů 18.08.2016 12:00
dodávka serverů dle specifikace, cena včetně dopravy a instalace Zadáno
VZ Dodávka a instalace diskového pole 18.08.2016 10:00
Dodávka diskového pole dle specifikace, cena včetně dopravy a instalace Zadáno
VZ Servis MF zařízení RICOH 05.08.2016 09:00
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pozáruční opravy a servis 24 ks multifunkčních zařízení ve vlastnictví objednatele, a to v rozsahu, který dle svých aktuálních potřeb stanoví objednatel. Zadáno
VZ Nákup 17 ks NAS včetně disků 09.06.2016 10:00
17 ks NAS včetně 68 ks HDD, nová zařízení určená pro český trh, požadavky dle specifikace, cena včetně dopravy Zadáno
VZ Revitalizace budovy Dřevařská 11 - Klimatizace laboratoří 27.04.2016 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace, montáž a dodávka klimatizace (chlazení) v prostorách laboratoří v budově „B“ státního podniku Povodí Moravy, s.p. na adrese Dřevařská 11, Brno. Zadáno
1 2 3 4 5 ... 8
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace