Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Policejní…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze

Název: Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 48135445
DIČ: CZ48135445
Tel (ústředna): +420974828509
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/policejni-akademie-ceske-republiky-v-praze
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_38.html
Kontaktní osoba: Předotová Miroslava
Webová adresa: http://www.polac.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Lhotecká 559/7
Obec: 143 00 Praha 4
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Jednorázový nákup stravenek 2017 07.06.2017 08:00
Jednorázový nákup 5 232 kusů papírových poukázek (stravenek) v nominální hodnotě 90,- Kč za kus s platností do konce kalendářního roku 2018. Zadavatel předpokládá maximální cenu za 1 ks stravenky 90,-Kč včetně dodávky a dopravy do sídla zadavatele za podmínek uvedených v čl. III závazného návrhu smlouvy. Zadáno
VZ Opravy na objektu D (fasády, dlažba) - 2. etapa 13.06.2017 08:00
Opravy na objektu D (fasády, dlažba) - 2. etapa, bližší podmínky a specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zadáno
VZ Nákup mobilních snímačů čárového kódu 15.06.2017 08:00
Nákup mobilních snímačů čárového kódu - bližší informace viz specifikace předmětu plnění, která je součástí zadávací dokumentace. Zadáno
VZ Pronájem SW licencí Microsoft a souvisejících služeb 23.05.2017 08:00
Předmětem zakázky je pronájem SW licencí Microsoft a souvisejících služeb pro PA ČR v letech 2017-2019, specifikace viz zadávací dokumentace. Zadáno
VZ Výměna hliníkových oken a dveří budovy vrátnice "M" 15.05.2017 08:00
Výměna hliníkových oken a dveří budovy vrátnice "M" - bližší specifikace je uvedena v přílohách (technická specifikace zadavatele). Zadáno
1 2 3 11 21 ... 38
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 2100881
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace