Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  OBEC VYSKYTNÁ N. JIHLAVOU

Výpis systémových zpráv

OBEC VYSKYTNÁ N. JIHLAVOU

Název: OBEC VYSKYTNÁ N. JIHLAVOU
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00286893
DIČ: CZ00286893
Tel (ústředna): +420567276128
Fax (ústředna): +420567276128
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-vyskytna-n-jihlavou
Kontaktní osoba: Böhm Petr
Webová adresa: http://www.vyskytnanadjihlavou.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: bez ulice 67
Obec: 58841 Vyskytná nad Jihlavou
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Název účtu: Komerční banka a.s.
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 4422681
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace