Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Nové Mitrovice

Výpis systémových zpráv

Obec Nové Mitrovice

Název: Obec Nové Mitrovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00257052
Tel (ústředna): 0420371597146
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-nove-mitrovice
Profil zadavatele (www adresa): http://www.profilzadavatele.cz
Kontaktní osoba: Sivčáková Anna
Webová adresa: http://www.novemitrovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Nové Mitrovice 136
Obec: 33563 Nové Mitrovice Nové Mitrovice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Běžný účet
Název účtu: Běžný účet
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 8126361
Kód banky: 0100
IBAN: CZ2601000000000008126361
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace