Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Nelahozeves

Výpis systémových zpráv

Obec Nelahozeves

Název: Obec Nelahozeves
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00237094
DIČ: CZ 00237094
Tel (ústředna): 315785003
Fax (ústředna): 315785059
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-nelahozeves
Profil zadavatele (www adresa): http://nelahozeves.cz
Kontaktní osoba: Veličová Sylva
Webová adresa: http://nelahozeves.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Školní 3
Obec: 27751 Nelahozeves Nelahozeves
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Hradební štola Nelahozeves-obnova vodního díla po povodni 06/2013 07.08.2014 12:00
Rekonstrukce hradební štoly. Zadáno
VZ Hradební štola Nelahozeves-obnova vodního díla po povodni 06/2013. 21.07.2014 12:00
Rekonstrukce hradební štoly. Zrušeno
VZ rekontrukce a zajištění výtoku z pramenného vývěru 22.04.2014 10:00
Rekontrukce pramenného vývěru a dvou stávajících uklidňovacích nádrží / rybníčků/ pod vývěrem a následné vybudování systému vsakování vod z tohoto pramenného vývěru. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: česká spořitelna Kralupy nad Vltavou
Název účtu: česká spořitelna Kralupy nad Vltavou
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 0460045349
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace