Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Mrákov

Výpis systémových zpráv

Obec Mrákov

Název: Obec Mrákov
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00253618
DIČ: CZ00253618
Tel (ústředna): 379788235
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-mrakov
Kontaktní osoba: Janeček Josef

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Mrákov 105
Obec: 34501 Mrákov Mrákov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Obec Mrákov
Název účtu: Obec Mrákov
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 110018949
Kód banky: 0300
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace