Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Kostelec

Výpis systémových zpráv

Obec Kostelec

Název: Obec Kostelec
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00479292
DIČ: CZ00479292
Tel (ústředna): 374695103
Fax (ústředna): 374695275
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-kostelec
Profil zadavatele (www adresa): http://www.obeckostelec.cz
Kontaktní osoba: Trhlík František
Webová adresa: http://www.obeckostelec.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Kostelec 34
Obec: 34901 Stříbro Kostelec
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace