Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Chotiněves

Výpis systémových zpráv

Obec Chotiněves

Název: Obec Chotiněves
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00555223
Tel (ústředna): 602528222
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-chotineves
Profil zadavatele (www adresa): http://www.chotineves.cz/
Kontaktní osoba: Borecký Vlastimil
Webová adresa: http://www.chotineves.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Chotiněves 6
Obec: 41145 Chotiněves Chotiněves
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: KB Litoměřice
Název účtu: KB Litoměřice
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 35724471
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace