Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výpis systémových zpráv

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00020478
DIČ: není
Tel (ústředna): 221 811 111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-zemedelstvi
Kontaktní osoba: Broum Pavel
Webová adresa: http://mze.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Těšnov 65/17
Obec: 11000 Praha Nové Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zajištění konektivity MZe 2019+ - překlenovací období - část 1 26.08.2019 10:00
Předmětem zakázky je zajištění konektivity datových center HC Nagáno a HC Chodov Ministerstva zemědělství formou služby (Konektivita HC Nagano a HC Chodov). Rozsah poskytovaných služeb je vymezen v rámci smlouvy prostřednictvím paušálního KL a navazujících ustanovení. Zadáno
PT Průzkum trhu - spisová služba
Předmětem marketingového průzkumu je - viz příloha ve wordu. Zadáno
VZ mobilní klimatizace 16.07.2019 08:00
mobilní klimatizace Zadáno
VZ Poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 13.08.2019 13:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, včetně případného mimořádného svozu a zneškodnění odpadu směsného komunálního a využitelného, příp. nebezpečného odpadu z budov Ministerstva zemědělství v Praze specifikovaného v Zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. (Těšnov 65/17, Ve Smečkách 801/33, Štěpánská 63, Na Okruhu 269/25). Dále zajištění čistoty v... Zadáno
PT Cenová nabídka na zařízení Next Generation Intrusion Prevention system...
Předmětem tohoto průzkumu je získání indikativní cenové nabídky na zařízení Next Generation Intrusion Prevention system NGIPS - blíže viz přílohy. Neukončeno
1 ... 2 3 4 5 6 14 24 104 ... 198
Identifikátor profilu zadavatele: 478980
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace