Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Výpis systémových zpráv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Název: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Tel (ústředna): 222805111
Fax (ústředna): 222805670
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-8
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.praha8.cz
Kontaktní osoba: Strnadová Dagmar
Webová adresa: http://praha8.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Zenklova 1/35
Obec: 18000 Praha Libeň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dokumentace pro výběrové řízení na obnovu M/L KS a ostatních SLPS na... 25.08.2016 10:00
MČ Praha 8 provozuje na objektech úřadu MČ lokální kamerové systémy (LKS) a různé zabezpečovací a signalizační systémy. Tyto nelze vzhledem k datu svého vzniku, nejednotnosti technického řešení a nedostatečné dokumentaci efektivně provozovat. MČ požaduje v zájmu zajištění souladu technického řešení s platnou legislativou a pro umožnění jednotného zadání výběrového řízení na jejich... Zadáno
VZ Prodloužení podpory SW produktů KERNUN 21.07.2016 11:00
Předmětem poptávky je podpora (subscription – nárok na nové verze) stávající licence FW Kernun Net Access v cluster provedení a Kernun Clear Web Zadáno
VZ Antivirové a bezpečnostní řešení ESET 21.07.2016 10:00
Předmětem poptávky je rozšíření stávající antivirové ochrany ESET na MS Exchange, rozšíření licence ESET Secure Office Plus o nových 30 lic. a pořízení DESlock+ aplikace pro šifrování na 60 zařízení. Součástí poptávky je i technická podpora HOTLINE Zadáno
VZ Pronájem vyvolávacího zařízení pro detašovaná pracoviště ÚMČ 11.07.2016 12:00
Poptáváme pronájem vyvolávacího systému pro naše detašované pracoviště. Systém musí být schopen pracovat se čtyřmi přepážkami, výdejnou lístků, zvukovou signalizací a zobrazovacím panelem, kde budou zobrazeny informace pro čekající klienty o lístku a přepážce, společně s dalším informativním vizuálním obsahem. Systém musí umět sbírat komplexní statistická data a umožňovat rezervaci klientů... Zadáno
VZ Koordinační služby v oblasti IT v rámci zřízení detašovaných pracovišť... 15.07.2016 10:00
ÚMČ Praha 8 jako městská část zřizující zóny placeného stání z důvodu nutnosti zřízení více detašovaných pracovišť poptává službu IT koordinátora, který zajistí hladký průběh implementace a následné spuštění provozu systému rezervací ZPS. Zadáno
1 ... 3 4 5 6 7 15
Identifikátor profilu zadavatele: 637833
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace