Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Výpis systémových zpráv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Název: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Tel (ústředna): 222805111
Fax (ústředna): 222805670
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-8
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.praha8.cz
Kontaktní osoba: Strnadová Dagmar
Webová adresa: http://praha8.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Zenklova 1/35
Obec: 18000 Praha Libeň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Poskytování datové konektivity pro MČ Praha 8 a projekt "ePraha8" na rok... 20.10.2014 09:00
Obsahem služby je poskytovat uživateli zajištění datové konektivity mezi objekty MČ Praha 8 a k síti internet objektům MČ Praha 8, zajištění datové konektivity k síti internet pro připojení občanů k WiFi hotspotům projektu ePraha8 na technologii 802.11b/g 2,4GHz, poskytování technické podpory těchto služeb a poskytování služeb uvedených v této specifikaci. Služba musí být realizována tak, aby... Zadáno
VZ Nájem výpočetní techniky pro MČ Praha 8 pro zajištění voleb do... 02.09.2014 09:00
Nájem výpočetní techniky - 111 notebooků + 111 ks tiskáren s příslušenstvím pro zajištění voleb do Zastupitelstev MČ Praha 8 a hlavního města Prahy v říjnu 2014 Zadáno
VZ Rozšíření vyvolávacího systému ÚMČ Praha 8 01.09.2014 09:00
Rozšíření vyvolávacího systému ÚMČ Praha 8 - nákup licencí SW a HW na upgrade a rozšíření o nové funkcionality vyvolávacího systému úřadu. Zadáno
VZ Výběrové řízení na dodavatele spotřebního materiálu k tiskárnám pro ÚMČ... 02.04.2013 09:00
Veřejná zakázka spočívá v: - Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu a předzásobení originálním spotřebním materiálem uloženým na skladě dodavatele s reakcí dodávky do 24 hodin od objednání podle specifikace v Příloze č. 1 (předmětem dodávek však mohou být i jiné typy tonerů, které nejsou v Příloze č. 1 uvedeny) - Další služby spojené s dodávkou tonerů, doprava, převzetí... Zadáno
1 ... 5 13 14 15
Identifikátor profilu zadavatele: 637833
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace