Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Výpis systémových zpráv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Název: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
Tel (ústředna): 222805111
Fax (ústředna): 222805670
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-8
Profil zadavatele (www adresa): http://zakazky.praha8.cz
Kontaktní osoba: Strnadová Dagmar
Webová adresa: http://praha8.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Zenklova 1/35
Obec: 18000 Praha Libeň
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Komplexní dodávka systému pro distribuci informací členům RMČ Praha 8 13.12.2016 12:00
Komplexní dodávka systému pro distribuci informací členům rady městské části Praha 8 Zadáno
VZ Zajištění provozní zálohy IFS P8 13.12.2016 11:00
Dodávka diskového pole pro dlouhodobou ochranu provozních dat Zadavatelem využívaných informačních systémů. Zadáno
VZ Vytvoření a proškolení projektové metodiky v oddělení ICT služeb Úřadu... 02.12.2016 10:00
Předmětem VZ je vytvoření a proškolení metodiky projektového řízení jako nástroje standardizace a vyšší efektivity projektového řízení v oddělení ICT služeb úřadu Praha 8. Dodavatel na základě mezinárodně uznávané metodiky PRINCE2® a s přihlédnutím ke standardům PMI® a IPMA® navrhne a proškolí metodiku projektového řízení. Zadáno
VZ Rozšíření SW licencí pro dvojfázové ověřování uživatelů pomocí SMS... 28.11.2016 10:00
Rozšíření SW licencí SMS PASSCODE pro dvojfázové ověřování uživatelů pomocí SMS jednorázově generovaného kódu včetně rekonfigurace a migrace do nového prostředí Citrix serveru Zadáno
VZ Obnova M/L KS na objektech úřadu MČ Praha 8 25.11.2016 11:00
Současné kamerové systémy různých výrobců a s různou technologií by měly být nahrazeny a sjednoceny do jednoho centrálního kamerového systému, jehož jednotlivé prvky budou centrálně spravovány a řízeny řídícím softwarem. Nový systém by měl umožnit jednotný uživatelský a administrátorský přístup s jednotným rozhraním Zadáno
1 2 3 4 12 ... 15
Identifikátor profilu zadavatele: 637833
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace