Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 5

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 5

Název: Městská část Praha 5
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
Tel (ústředna): 257000111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Sociální služby, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-5
Profil zadavatele (www adresa): http://www.praha5.cz/cs/sekce/verejne-zakazky-mestske-casti-praha-5/
Kontaktní osoba: Tesařová Petra
Webová adresa: http://www.praha5.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: náměstí 14. října 1381/4
Obec: 15000 Praha Smíchov
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup licencí pro MČ Praha 5 24.02.2016 10:00
Licence pro MČ Praha 5 Zadáno
VZ Audiovizuální podpora zasedání ZMČ MČ Praha 5 včetně hlasování a... 25.04.2016 09:00
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je technické zajištění audiovizuální podpory zasedání ZMČ MČ Praha 5 včetně hlasování a stenozáznamu v rozsahu specifikovaném v příloze. Zrušeno
VZ Nákup licencí pro MČ Praha 5 02.12.2015 10:00
Licence pro MČ Praha 5 Zrušeno
VZ Nákup PC pro potřeby Městské části Praha 5 10.11.2015 10:00
Dodávka PC kompletů viz specifikace v technické příloze. Zadáno
VZ Nákup PC pro potřeby Městské části Praha 5 10.11.2015 10:00
Dodávka PC kompletů viz specifikace v technické příloze. Zrušeno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Městská část Praha 5
Název účtu: Městská část Praha 5
Předčíslí účtu: 27
Číslo účtu: 2000857329
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace