Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Výpis systémových zpráv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

Název: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
Tel (ústředna): +420 267 902 111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Životní prostředí, Zdravotnictví, Bydlení a občanská vybavenost, Sociální služby, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-11
Profil zadavatele (www adresa): https://www.profilyzadavatelu.cz/
Kontaktní osoba: Zíka Martin
Webová adresa: http://www.praha11.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Ocelíkova 672/1
Obec: 14900 Praha Háje
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Toaletní potřeby pro úřad MČ Praha 11 29.11.2013 16:00
Předmětem plnění zakázky je plynulé zásobování budov Úřadu městské části MČ Praha 11 toaletními potřebami. Toaletními potřebami se rozumí toaletní papír, papírové utěrky na ruce, pěnové mýdlo a gelový prostředek na mytí nádobí. Zadáno
VZ Toaletní potřeby pro úřad MČ Praha 11 15.11.2013 12:00
Předmětem plnění zakázky je plynulé zásobování budov Úřadu městské části MČ Praha 11 toaletními potřebami. Toaletními potřebami se rozumí toaletní papír, papírové utěrky na ruce, pěnové mýdlo a gelový prostředek na mytí nádobí. Zrušeno
VZ Dodávka kancelářských potřeb pro MČ Praha 11 21.06.2013 12:00
Nákup kancelářských potřeb dle rozpisu Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu: 27
Číslo účtu: 2000807399
Kód banky: 0800
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace