Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Veltrusy

Výpis systémových zpráv

Město Veltrusy

Název: Město Veltrusy
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00237272
DIČ: CZ00237272
Tel (ústředna): 315781143
Fax (ústředna): 315781003
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-veltrusy
Kontaktní osoba: Kyselý Richard
Webová adresa: http://www.veltrusy.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Palackého 9
Obec: 27746 Veltrusy
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace