Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Velké Meziříčí

Výpis systémových zpráv

Město Velké Meziříčí

Název: Město Velké Meziříčí
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00295671
DIČ: CZ00295671
Tel (ústředna): 566781151
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-velke-mezirici
Kontaktní osoba: Hladík Jaroslav

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Radnická 29/1
Obec: 594 13 Velké Meziříčí
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace