Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Nový Bor

Výpis systémových zpráv

Město Nový Bor

Název: Město Nový Bor
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00260771
DIČ: CZ00260771
Tel (ústředna): 487712311
Fax (ústředna): 487726160
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.novy-bor.cz/
Kontaktní osoba: Jeništa Miroslav
Webová adresa: http://www.novy-bor.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nám. Míru 1
Obec: 47301 Nový Bor Nový Bor
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Pořízení velkoformátového skeneru 14.10.2019 12:00
Velkoformátový skener Neukončeno
VZ Dodávka 30 kusů Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ 14.10.2019 12:00
Dodávka 30 kusů Microsoft Office 2019 pro domácnosti a podnikatele CZ Neukončeno
VZ Dodávka 30 kusů kancelářských PC 14.10.2019 12:00
Stolní PC Neukončeno
VZ Dodávka 30 kusů kancelářských PC 06.09.2018 09:09
Stolní PC Zadáno
VZ Nákup 30 ks kancelářských PC 09.06.2017 12:30
Stolní PC Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace