Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Loštice

Výpis systémových zpráv

Město Loštice

Název: Město Loštice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00302945
DIČ: CZ00302945
Tel (ústředna): +420582401800
Fax (ústředna): +420603560816
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-lostice
Kontaktní osoba: Havelková Seifertová Šárka
Webová adresa: http://mu-lostice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: nám. Míru 66/1
Obec: 78983 Loštice Loštice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace