Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTO ČERNOŠICE

Výpis systémových zpráv

MĚSTO ČERNOŠICE

Název: MĚSTO ČERNOŠICE
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00241121
DIČ: CZ00241121
Tel (ústředna): 221982111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-cernosice
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-cernosice
Kontaktní osoba: Šebek Martin
Webová adresa: http://www.mestocernosice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Riegrova 1209
Obec: 25228 Černošice Černošice
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup LCD monitorů - 5 ks 24.04.2017 10:00
nákup 5 ks. 21,5" LCD monitorů Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace