Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Beroun

Výpis systémových zpráv

Město Beroun

Název: Město Beroun
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00233129
DIČ: CZ00233129
Tel (ústředna): 311 654 111
Fax (ústředna): 311 621 242
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-beroun
Kontaktní osoba: Leopold Antonín

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Husovo nám. 68/68
Obec: 26643 Beroun Beroun-Centrum
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace