Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Krajské…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 75151537
Tel (ústředna): +420974421111
Fax (ústředna): +420974427037
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-usteckeho-kraje
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_35.html
Kontaktní osoba: Čmejlová Denisa
Webová adresa: http://www.policie.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Lidické náměstí 899/9
Obec: 401 79 Ústí nad Labem
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup mobilních klimatizací 28.11.2016 09:00
Předmětem veřejné zakázky je nákup mobilních klimatizací pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. Nabízené mobilní klimatizace musí splňovat požadavky stanovené v příloze č. 1 - technická specifikace. Účastník ve své cenové nabídce doloží: 1. Vyplněný krycí list ve všech položkách určených k vyplnění. Je nutné uvést přesný název nabízeného zboží. Krycí list bude podepsán... Zadáno
VZ Psychodiagnostické testy, kredity II 28.11.2016 08:00
Dodávka 1x BOURDONŮV TEST, 1000 kreditů pro NEO PI3. . Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž jednotliví uchazeči mohou předložit svou nabídku pro všechny tyto části veřejné zakázky, nebo jen pro některou z nich. . Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná včetně všech vynaložených nákladů souvisejících s dodáním zboží do místa plnění veřejné zakázky (doprava,... Zadáno
VZ Náhlavní soupravy a příslušenství k radiostanicím TETRAPOL TPH700 25.11.2016 08:00
Specifikace je uvedena v předmětu VZMR. . Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž jednotliví uchazeči mohou předložit svou nabídku pro všechny tyto části veřejné zakázky, nebo jen pro některou z nich. Zadáno
VZ Taktické oděvy 25.11.2016 09:00
Předmětem této veřejné zakázky je nákup taktických oděvů pro zásahovou jednotku Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Veškeré potřebné informace podstatné pro podání cenové nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 - technická specifikace a v příloze č. 4 - další podmínky k výzvě. Zrušeno
VZ Nákup kancelářského nábytku 28.11.2016 08:00
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku dle krycího listu a specifikace, které jsou přílohou této výzvy. Pokud jsou v krycím listu nebo technické specifikaci uváděny odkazy na konkrétní výrobky či zboží, zadavatel v těchto případech umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Obdobný předmět veřejné zakázky musí být plně... Zadáno
1 9 10 11 12 13 21 31 ... 67
Identifikátor profilu zadavatele: 512067
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Jiné kontaktní adresy

Název
Petrovická 174, Ústí nad Labem - Božtěšice
Ulice: Petrovická 174
Obec: 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Ústecký kraj (CZ042)

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace