Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Krajské ředitelství policie…

Výpis systémových zpráv

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 72050250
Tel (ústředna): 974561538
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/krajske-reditelstvi-policie-pardubickeho-kraje
Kontaktní osoba: Čáslavská Tereza

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Na Spravedlnosti 2516
Obec: 53002 Pardubice Zelené Předměstí
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Nákup bezdrátového mikrofonu 26.05.2017 09:00
Předmětem nákupu je bezdrátový mikrofon. Povinnosti uchazeče: 1. Celková nabídková cena předložená uchazečem v jeho nabídce je cenou nejvýše přípustnou. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k dodání předmětu plnění do místa plnění. 2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o... Zadáno
VZ Nákup laboratorní digestoře 25.05.2017 09:00
Uchazeč uvede celkovou cenu do e-tržiště, doplněný Návrh Kupní smlouvy (dále také KS) a Přílohu č. 1 – Specifikace předmětu plnění (dále také Příloha č. 1) přiloží ke své nabídce. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit nejpozději do uzavření smlouvy s dodavatelem. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v soutěži na tuto veřejnou zakázku.... Zadáno
VZ Nákup TFT monitoru 22.05.2017 08:00
Předmětem nákupu je TFT monitor 1. Celková nabídková cena předložená uchazečem v jeho nabídce je cenou nejvýše přípustnou. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k dodání předmětu plnění do místa plnění. 2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 13a zákona č. 591 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném... Zadáno
VZ Nákup počítače 22.05.2017 08:00
Předmětem nákupu je počítač 1. Celková nabídková cena předložená uchazečem v jeho nabídce je cenou nejvýše přípustnou. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k dodání předmětu plnění do místa plnění. 2. Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 13a zákona č. 591 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a § 12 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném... Zadáno
VZ Dodávka IP telefonů - II. 22.05.2017 09:00
Uchazeč uvede celkovou cenu do e-tržiště, doplněný návrh Kupní smlouvy (dále také KS) a Přílohu č. 1 – Technická specifikace (dále také Příloha č. 1) přiloží ke své nabídce. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit nejpozději do uzavření smlouvy s dodavatelem. Uchazeči nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaložil na účast v soutěži na tuto veřejnou zakázku.... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 65
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace