Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor…

Výpis systémových zpráv

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy

Název: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy
Právní forma: Kraj
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Tel (ústředna): +420236002936
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/hlavni-mesto-praha
Kontaktní osoba: Kracíková Ludmila

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Mariánské náměstí 2/2
Obec: 11000 Praha Staré Město
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Ověření vhodnosti využití kryptografického zařízení v prostředí Magistrátu 18.04.2017 14:00
Záměrem je ověřit vhodnost využití kryptografického zařízení v rámci Magistrátu hlavního města Prahy. Účelem realizace veřejné zakázky je ověření vhodnosti použití kryptografického zařízení se softwarem, který umožňuje uchovávání a management veškerých certifikátů (automatické propojení na certifikační autority), digitální podepisování dokumentů (hromadné automatické zpracování), šifrování dat... Zadáno
VZ Posouzení monitoringu IS/ICT Magistrátu hlavního města Prahy 04.04.2017 15:00
Poptáváme právní posouzení povinnosti/přípustnosti monitoringu koncových stanic uživatelů (zejména zaměstnanců) ve vztahu k platné právní úpravě. V rámci právního posouzení požadujeme analýzu právního rámce monitoringu (posouzení předpisů souvisejících s monitoringem), zejména s ohledem na nasazení systémů Optim access, Audit Pro. Zadavatel poskytne specifikaci obsahu a rozsahu... Zadáno
VZ Právní služby v oblasti ochrany osobních údajů 30.03.2017 15:00
Objednáváme právní stanovisko, jehož součástí bude vedle obecného pojednání k GDPR, rovněž posouzení základních právních dopadů na organizaci a doporučení postupu ke splnění požadavků kladených GDPR na městské části hlavního města Prahy. Zadáno
VZ Dodávka řešení log managementu pro významné systémy Magistrátu hlavního... 05.04.2017 10:00
Cílem realizace zakázky je zajistit sběr událostí (logů) generovaných v rámci provozu klíčových informačních systémů Magistrátu hlavního města Prahy, zejména významných informačních systémů (VIS) ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB). Potřeba nástroje pro sběr událostí (log management) se ukázala v průběhu roku při řešení bezpečnostních incidentů a dalším důvodem je... Zadáno
VZ Poskytování poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti 31.03.2017 09:00
Předmětem plnění je poskytnutí odborných služeb v oblasti informační bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů. Zadáno
1 2 3 ... 4
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace