Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Hasičský záchranný sbor…

Výpis systémových zpráv

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Název: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70885371
DIČ: -
Tel (ústředna): 950870111
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-stredoceskeho-kraje
Kontaktní osoba: Angelis Roman

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Jana Palacha 1970
Obec: 272 01 Kladno
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výměna osvětlovacího stožáru vozidla CAS 24 Scania, RZ: 4S3 3756 15.06.2017 08:00
viz přílohy návrhu smlouvy o dílo Zadáno
VZ "Oprava převodovky a servisní prohlídka "L" vozidla CAS 30 Scania, RZ:... 14.06.2017 08:00
viz návrh smlouvy o dílo Zadáno
VZ Oprava osobního vozidla Škoda Yeti, RZ: 1SK 3503, VIN: TMBLC45L6A6042704... 12.06.2017 08:00
viz příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo Zadáno
VZ Ponožky do zásahové obuvi pro hasiče 08.06.2017 09:00
viz návrh smlouvy Zadáno
VZ Oprava podvozkových částí a brzdové soustavy na 10 vozech Tatra CAS 32 08.06.2017 09:00
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel vázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázky hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 70
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace