Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Hasičský…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70883611
Tel (ústředna): +420950370100
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Veřejný pořádek a bezpečnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-karlovarskeho-kraje
Profil zadavatele (www adresa): http://E-ZAK - https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_12.html
Kontaktní osoba: Domian Peter
Webová adresa: http://www.hzs-kvk.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Závodní 205/70
Obec: 360 06 Karlovy Vary
Stát: Česká republika - CZE
Region: Karlovarský kraj (CZ041)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zásahový oděv pro hasiče 21.06.2017 08:00
Dodávka 6 ks zásahových oděvů GoodPRO FR3 FireHorse. Součástí dodávky je dodání předmětu veřejné zakázky do místa plnění. Dodané zásahové oděvy musí být nové, nepoužité. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH) a musí zahrnovat veškeré náklady související s dodávkou předmětu veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby... Zadáno
VZ Pneumatiky pro nákladní automobily 15.06.2017 10:00
Dodávka nových, nepoužitých pneumatik pro nákladní automobily v množství a technických parametrech dle přílohy č. 1 - Technické podmínky. Součástí dodávky je dodání pneumatik do místa plnění. Pneumatiky nesmí být v době jejich převzetí zadavatelem starší jednoho roku. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH) a musí... Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky obuvi pro HZS ĆR v letech 2015-2018 - boty...
Dodávka 6 párů obuvi kotníčkové celoroční černé – PZ3-G0247.65, 6 párů obuvi kotníčkové zimní černé – PZ3-G0247z66 a 11 párů obuvi kotníčkové zateplené černé – PZ3-G0247z68 včetně dopravy do místa plnění ve velikostech specifikovaných v příloze č. 1 - Tabulka velikostí včetně počtu požadovaných kusů. Zadáno
VZ Pracoviště GIS 10.05.2017 08:00
Dodávka 1 ks stolního počítače a 3 ks monitorů - komplet dle přílohy č. 1 - Technická specifikace. Součástí dodávky je dodání předmětu veřejné zakázky do místa plnění. Dodaná výpočetní technika musí být nová, nepoužitá. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH) a musí zahrnovat veškeré náklady související s dodávkou... Zadáno
VZ Nahrávání radioprovozu 09.05.2017 08:00
Dodávka 1 ks (nového, nepoužitého) záznamového zařízení pro nahrávání radioprovozu dle Přílohy č. 1 - Technická specifikace. Součástí dodávky je dodání předmětu veřejné zakázky do místa plnění. Celková nabídková cena musí být stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonných sazeb DPH) a musí zahrnovat veškeré náklady související s dodávkou předmětu veřejné zakázky.... Zadáno
1 2 3 11 21 ... 32
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: běžný
Název účtu: běžný
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1247881
Kód banky: 0710
IBAN: CNBACZPP
SWIFT: CZ49 0710 000 000 0124 7881

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace